Na Cenu Josefa Vavrouška je nominován Václav Cílek, Soňa Jonášová i Stanislav Pernický, který nahlásil otravu Bečvy

Nominace na Cenu Josefa Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, jsou otevřeny do konce dubna. Už teď ale víme, že porota ani letos nebude mít rozhodování lehké. O cenu se ucházejí zástupci různých oblastí, stejně různorodé jsou i jejich počiny.

Za dlouhodobý přínos byl nominován například Václav Cílek – původně geolog, známý především jako publicista a filozof. Cílek je oceňovaným autorem a spoluautorem asi tří desítek publikací, v nichž se zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. V jeho knihách a esejích najdeme přesahy směrem k literatuře, filozofii, teologii i umění. Ve stejné kategorii pak získala nominaci také Hana Korvasová, spoluzakladatelka a ředitelka environmentální vzdělávací organizace Lipka, která je v jejím čele už 19 let. Malou organizaci se i podařilo proměnit ve významnou součást nejen brněnského environmentálního vzdělávání.

Na ocenění za významný počin byla navržena Soňa Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky a propagátorka udržitelných principů hospodaření. Je také spoluzakladatelkou iniciativy Změna k lepšímu sdružující organizace a firmy se zájmem o udržitelnost a inovace v této oblasti. Dalším nominovaným je Jiří Peňáz, biolog, který se zasloužil o nominaci Chudobínské borovice do ankety Strom roku, které vedlo k vítězství stromu i v celoevropském kole ankety. Peňáz je také autorem knihy o zaniklé obci Chudobín. Mezi osobnostmi je rovněž Stanislav Pernický předseda MO Českého rybářského svazu v Hustopečích nad Bečvou, který se podílel na revitalizaci řeky Bečvy zasaženou únikem chemických látek a aktivně se zasazoval o prošetření celé kauzy. 

V kategorii pro mladé do 33 let Ekozásek získal nominaci Zdeněk Špíšek z Univerzity Palackého v Olomouci. Špíšek vede spolek Stromy pro Moravský kras, který pod jeho odborným vedením vrací do krajiny staré ovocné odrůdy stromů. Jeho počinem je také záchrana krajových odrůd jeřábu oskeruše, které budou letos vysazeny v 1. oskerušovém genofondovém sadu. Dalším zástupcem nejmladší kategorie je pak například Martin Madej, analytik, podporovatel rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Madej působí v Alianci pro energetickou soběstačnost, kde prosazuje inovativní agrivoltaiku, klíčové spojení zemědělské produkce s možností umístit nad plodiny solární panely. Věnuje se také podpoře rozvoje energetických společenství prostřednictvím mapování příkladů dobré praxe. 

Koho byste na Cenu Josefa Vavrouška nominovali vy? Všechny doposud nominované kategoriích si můžete prohlédnout na www.cenajosefavavrouska.cz. Nominace můžete posílat do 30. 4. prostřednictvím formuláře na webu.